NOV Reflextherapie - Reflexen

Reflexen Uitleg

Het is gebleken dat vele kinderen vaak ten onrechte hyperactief worden genoemd, of dat men denkt dat ze dyslectisch zijn. Vaak blijkt dat de bovengenoemde symptomen met het inhiberen van de reflexen vanzelf verdwijnen.

Aan de hand van enkele reflexen worden voorbeelden van leerstoornissen gegeven.

De ontwikkeling van een kind
Bij de goede ontwikkeling van baby’s ziet men normaal gesproken drie groepen van reflexen zich ontwikkelen. De primitieve reflexen, de transitionele reflexen en de posturale reflexen.
De primitieve reflexen beginnen zich al negen weken na conceptie te ontwikkelen in de baarmoeder. Deze zijn de vlucht of vechtreflexen en de overlevingsreflexen die ons in staat stellen om in de eerste maanden van ons leven te overleven. Deze reflexen worden gestuurd door de hersenstam en zouden onder controle moeten zijn van een hoger deel van de hersenen (= geïnhibeerd), op z’n laatst rond zes maanden na de geboorte.
Alleen wanneer de hersenen op een later tijdstip in ons leven beschadigd raken, komen de primitieve reflexen weer tevoorschijn.
De tweede groep, de transitionele reflexen, komen uit de tussenhersenen, en vormen de brug tussen de primitieve en posturale reflexen. Deze komen tevoorschijn rond de 6-8 maanden na de geboorte en moeten geïnhibeerd zijn rond 10 maanden na de geboorte. Deze reflexen helpen het kind een begin te maken met het trotseren van de zwaartekracht.

De laatste groep, de posturale reflexen, komen zo rond de tien maanden na de geboorte tevoorschijn en worden gestuurd door de hersenschors. Dit zijn de houdingsreflexen die ons in staat stellen om rechtop te staan, te lopen, te springen, ons te laten leren praten, lezen, schrijven, rechtop te zitten zonder om te vallen, en om NIET onhandig te zijn. Deze reflexen moeten voor de rest van ons leven aanwezig blijven. Deze normale ontwikkeling van het kind kan door verschillende factoren beïnvloed worden, die de informatie verwerking van de hersenen verstoort. Zo kan b.v. een ziekte, ongeluk of emotionele gebeurtenis tijdens de zwangerschap of in het eerste levensjaar van grote invloed zijn en kan daardoor een reflex ontwikkelingsstoornis ontstaan. Dit kan dan invloed hebben op de manier waarop het kind de auditieve en/of visuele informatie verwerkt. De oogbewegingen kunnen worden aangetast. De bewegingscoördinatie en ruimtelijke oriëntatie kunnen aangetast worden. En de verbale en schriftelijke expressie kan verstoord raken. Door onderzoek in Engeland, Scandinavië en de Verenigde Staten is gebleken dat vele mensen overactief zijn, allergieën hebben, onhandig zijn of Specifieke Leerproblemen hebben. Voor velen van hen geldt: ze hebben niet het gereedschap om het goed te doen; ze hebben nog steeds enkele van de babyreflexen.

De Moro reflex is het baby schrikreflex, dat zichtbaar is direct na de geboorte. Het zorgt ervoor dat het kindje bij een onverwachte prikkel zal gaan huilen en zo om hulp roepen. Deze moet echter niet meer aanwezig zijn bij een ouder kind omdat ze dan overgevoelig kunnen zijn voor allerlei prikkelingen en daar overdreven sterk op zullen reageren.

Symptomen van een nog aanwezige Moro reflex zijn o.a. overgevoeligheid voor geluid en/of licht, moeite met concentreren, gemoedswisselingen, stijve spieren, lage bloedsuikerspiegel, weinig uithoudingsvermogen, allergieën, veel oorinfecties, last van eczeem of astma enz.

Illustratie Moro-reflex uit "Reflexen, Leren en Gedrag" van S. Goddard

Lees meer over de Moro-reflex

De ATNR zorgt ervoor dat het kindje veel in de baarmoeder beweegt en daardoor mijn centrale zenuwstelsel goed ontwikkeld. Deze reflex helpt bij de geboorte en het leert het kindje ook goed te focussen op een verdere afstand.

Symptomen van een nog aanwezige ATNR zijn o.a. slecht evenwicht, problemen met lezen, schrijven en rekenen, afwisselend linker- en rechterhand/voet/oog/oor gebruiken, moeite met het opschrijven dan ideeën, slingeren op de fiets enz.

Lees meer over ATNR

Deze reflex zorgt ervoor dat het kindje in de baarmoeder optimaal kan groeien en dat het na de geboorte zich met behulp van deze reflex ontvouwt. Daarmee zal dan ook het evenwicht, de spierspanning en de lichaamswaarneming zich gaan ontwikkelen. Met deze reflex begint het kindje zijn hoofdje omhoog te houden.

Symptomen van een nog aanwezige TLR zijn o.a. met een ronde rug of juist op de tenen lopen, als een “zoutzak” zitten of horkerig lopen, slecht richtingsgevoel, niet van sport of gym houden, moeite met lezen, te dicht bij anderen staan of tegen anderen aan lopen, weinig of geen tijdsbesef hebben, moeite hebben met de rekentafels, maanden van het jaar, klokkijken enz.

Lees meer over TLR

De STNR zorgt ervoor dat het kindje gaat kruipen op handen en knieën. En met dit kruipen leert het kindje de ogen te focussen van dichtbij naar veraf en omgekeerd. Deze reflex is erg belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het cognitieve leren.

Symptomen van een nog aanwezige STNR zijn o.a. bijna met het hoofd op het werkblad liggen bij het schrijven, vaak op één of twee benen zitten of met de benen in een “W” positie, slordig eten, onhandigheid, moeite met overschrijven, problemen met het concentreren,moeite met leren zwemmen enz.

Foto geplaatst met toestemmig van de ouders van Nina.

Lees meer over STNR

Bij aanraking van de rug aan weerskanten van de ruggengraat wordt deze reflex geactiveerd en gaan de heupen naar buiten bewegen. Hierdoor helpt de Spinale Galantreflex het kindje zich bij de geboorte door het baarmoederkanaal te bewegen om geboren te worden.

Symptomen van een nog aanwezige SGR zijn o.a. niet stil kunnen zitten en veel zitten friemelen, een zwakke concentratie en slecht korte termijn geheugen, bedplassen en soms lijkt het alsof het kind een beetje mank loopt.

Lees meer over SGR

Deze reflexen zorgen ervoor dat het hoofdje in elke stand automatisch verticaal blijft waardoor de ogen goed kunnen focussen omdat het beeld dan niet beweegt.

Symptomen van nog niet ontwikkelde HRR zijn o.a. moeite met evenwicht en concentratie, kan geen afstand of diepte schatten, weinig tijdsbesef en moeite met lezen en schrijven.

Lees meer over HRR