NOV Reflextherapie

Wat is Neuro-OntwikkelingsVertraging (NOV)

De term Neuro-OntwikkelingsVertraging (NOV) (ook wel Neuro-OntwikkelingsAchterstand genoemd) beschrijft het ontbreken of stoppen van een fase in de vroege ontwikkeling. Ieder van ons wordt geboren met een set van primitieve reflexen (beter bekend als de overlevingsreflexen) die gedurende het eerste levensjaar geremd ofwel onder controle van een hoger deel van de hersenen moeten zijn. Wanneer deze reflexen niet op de juiste tijd geremd worden, blijven ze actief in het lichaam. Hierdoor kunnen ze later bewegingscontrole, oogfunctionering, hand-oog coördinatie en waarnemingsvermogen vertragen of hinderen. Frustratie, hyperactiviteit en hypergevoeligheid kunnen verdere symptomen zijn, omdat het kind het moeilijk vindt om de dagelijkse taken op zijn ware potentieel uit te voeren, terwijl hij naar zijn uiterlijke verschijning volledig "normaal" is.Wat kan NOV veroorzaken?

Het is onwaarschijnlijk dat één enkele factor geïdentificeerd kan worden als de oorzaak. waarschijnlijk heeft een combinatie van factoren geleid tot het aanwezig blijven van de primitieve reflexen na de normale leeftijd van remming. De lijst hieronder geeft indicatoren van NOV, maar het is belangrijk erop te wijzen dat het waarschijnlijk nutteloos is (en in sommige gevallen zelfs emotioneel schadelijk kan zijn) om een poging te doen de oorspronkelijke oorzaak te isoleren; het is erg onwaarschijnlijk dat deze ontdekt zou worden. Wat echter wel gezegd kan worden is dat wanneer primitieve reflexen actief blijven, hetzij in restvorm of in volledig oorspronkelijke vorm, dat deze dan kunnen worden ontdekt. In de meeste gevallen is herstel dan mogelijk.

De indicatoren voor NOV zijn niet gelimiteerd tot de volgende lijst:Zwangerschap

 • Erge misselijkheid
 • Veel stress
 • Dreigende miskraam
 • Virale infectie tijdens de eerste 12 weken, of tussen week 26 en 30
 • Hypertensie (hoge bloeddruk)
 • Ongecontroleerde diabetes
 • Overmatige alcoholconsumptie en/of drugsgebruik
 • Te kleine placenta
 • Radioactieve bestraling
 • Roken
 • Ongeval of infectie
 • Toxoplasmose
 • Zwangerschapsvergiftiging

Geboorte

 • Lange of the snelle bevalling
 • Navelstreng rond de nek
 • Voorliggende placenta
 • Foetale moeilijkheden
 • Tang- of vacuüm verlossing
 • Te vroeg geboren (meer dan 2 weken) of te laat geboren (meer dan 2 weken)
 • Stuitligging
 • Keizersnede-bevalling

Pasgeboren problemen

 • Laag geboortegewicht (minder dan 2500 gram)
 • Reanimatie nodig geweest
 • Couveuse baby
 • 'Blauwe' baby
 • Vervormd hoofd
 • Zware kneuzing
 • Verlengde geelzucht
 • Problemen met voeding gedurende de eerste 6 maanden

Babytijd en kindertijd

 • Ziekte met hoge koorts, delirium of stuiptrekkingen in de eerste 18 maanden
 • Moeilijkheden met leren aankleden; knoopjes, schoenveters strikken, enzovoorts
 • Heftige reactie op een van de inentingen
 • Duimzuigen tot 5 jaar of langer
 • Laat met leren praten (later dan 18 maanden)
 • Bedplassen boven de leeftijd van 5 jaar
 • Sterke allergische reacties
 • Herhalende keel-, neus- en oorinfecties


Wat zijn de symptomen van NOV?

Moeilijkheden die voor kunnen komen worden hieronder genoemd, maar de lijst is niet volledig.

 • Moeilijkheden met het leren fietsen op een tweewielige fiets
 • Bi-lateraliteit (tweezijdigheid) boven de leeftijd van 8 jaar
 • Reisziekte: hoofdpijn of misselijkheid vooral bij reizen in een auto, boot of vliegtuig
 • Moeite om stil te zitten of stil te zijn tot een leeftijd van 11 of 12 jaar
 • Moeilijkheden met leren lezen
 • Moeilijkheden met leren schrijven
 • Schrijven met een gestrekte arm of in een verkrampte schrijfhouding
 • Met het gezicht bijna op de tafel liggen met schrijven
 • Altijd met een hand het hoofd moeten ondersteunen met schrijven
 • Moeilijkheden met overschakelen van blokletters naar aan elkaar schrijven
 • Moeilijkheden met gymnastiek (voorwaartse koprol, handstand, molenwiel, touwklimmen)
 • Andere tekenen van algehele onhandigheid en tekort aan coördinatie
 • Moeilijkheden met leren klokkijken op een gewone analoge klok (klok met wijzers)
 • Moeilijkheden met leren zwemmen
 • Slechte hand-oog coördinatie en slechte visuele perceptie (niet zien wat er werkelijk staat)
 • Spreek- en articulatie problemen
 • Een oog afdekken met haar of hand
 • Op 1 of 2 benen zitten
 • Overgevoeligheid voor licht en/of geluid
 • Veel keel-, neus- en oorproblemen hebben
 • Vicieuze cirkel van hyperactiviteit en dan weer erg moe zijn
 • Te slappe of te sterke spiertonus
 • Problemen met het opschrijven van ideëen op papier

Hoe kan NOV worden ontdekt?
Gestandaardiseerde neurologische tests zullen de voortdurende aanwezigheid van primitieve reflexen boven de normale leeftijd van remming aantonen, waarop een individueel profiel van disfunctie kan worden bepaald.

Individuele reflexen belemmeren specifieke gebieden van functioneren. Bijvoorbeeld: één reflex zal de automatische handcontrole belemmeren telkens wanneer het hoofd wordt bewogen, zodat het schrijven nooit vloeiend zal gaan. Een ander reflex zal het evenwichtsysteem aantasten en de coördinatie van balans en vloeiende oogbewegingen, waardoor in bepaalde situaties de ogen "trucjes" uithalen (de letters lijken te "dansen" of ze verschijnen van dag tot dag in een andere volgorde) Het kind kan "stimulus gebonden" zijn, waardoor zijn ogen automatisch getrokken worden naar alles wat er in zijn gezichtsveld beweegt. Dit kind zal in de klas dus ook snel zijn afgeleid.

Een uitgebreide neuro-ontwikkelingstest zal de aanwezigheid van primitieve reflexen vaststellen en andere gedetailleerde tests zullen de rijpheid van het centrale zenuwstelsel bepalen.

NOV bij volwassenen

Hoewel veel van de informatie op deze website betrekking heeft op kinderen, is Neuro-OntwikkelingsVertraging niet uitsluitend een probleem van kinderen. Wanneer er een groep van reflexen aanwezig blijft vanaf de vroege jeugd, zullen de met deze reflexen geassocieerde problemen zich manifesteren op een bepaald moment in de groei-jaren tot volwassenheid. Echter, wanneer de reflexen nog in lichte mate aanwezig zijn kan het kind vaak compenseren en de schijn ervan geven dat hij/zij de eisen van de school en het opgroeien goed aan kan. Het individu kan toch in het nadeel blijven, omdat compensatie altijd ten koste van iets anders zal gaan en dat is dan vaak het emotionele functioneren, het zelfvertrouwen en het aankunnen van toenemende hoeveelheden stress. Dr. Lawrence Beuret werkt in Chicago met jonge volwassenen en ontdekte dat dit vaak opgaat voor studenten die voor het eerst problemen beginnen te ondervinden als zij aan vervolgstudies beginnen. De combinatie van op zichzelf gaan wonen, nieuwe vrienden moeten maken en grote hoeveelheden leeswerk in een minder gestructureerde leeromgeving, brengen problemen naar voren die eerder door het compensatiegedrag verborgen bleven. Beuret ontdekte dat, wanneer deze problemen gecorrigeerd werden op een neurologisch en fysiek niveau, de studenten hun gekozen studierichting succesvol vervolgden. Blythe en McGlown ontdekten (1979,1980) dat bij ongeveer 75 procent van de patiënten met pleinvrees/straatvrees er opspeurbare defecten in het centrale zenuwstelsel waren. De problemen uiten zich in het aanwezig zijn van een groep van primitieve reflexen en onontwikkelde posturale reflexen, visuele perceptie en problemen in de oogbeweging deze zijn direct gerelateerd aan problemen met het evenwicht, "duizeligheid" en angst. Angst is een fundamentele menselijke emotie die ieder van ons zal ondervinden op bepaalde momenten in het leven. Lichte of gematigde angst is een nuttige stimulans tot motivatie, bescherming en aanpassing. Echter, overmatige angst verstoort het sociale, beroepsmatige en emotionele functioneren en wordt ervaren als grote nood.

Angst wordt op drie manieren beleefd:

 • cognitief (in de gedachten van een persoon)
 • lichamelijk (in fysische en biologische acties)
 • gevoelsmatig

Vele van de behandelingen van angst zijn gericht op de cognitieve en gedragsaspecten, door het proberen te veranderen van gedrag en acties ten opzichte van de angstopwekkende situaties. Hoewel in veel gevallen de cognitieve gedragsveranderingstechnieken succesvol zijn, zullen voor de derde groep de fysieke gevoelens van angst zo hevig zijn, dat het gevoel elke poging van hogere (cognitieve) centra in de hersenen om controle te behouden overheersen. Fysische veranderingen zoals oppervlakkige ademhaling, droge mond, koude handen en voeten, strakgespannen gevoel in de borst, zwaar gevoel in de maag, snelle polsslag, lichthoofdig voelen, duizeligheid en gespannen spieren komen zo intensief op, dat het individu niet meer in controle is van zijn/haar acties. Tijdelijk verlies van de controle van de hersenschors wordt ervaren als desoriëntatie en in sommige gevallen als paniek. Sommige psychologen nemen nu aan dat er soms een fysische of biologische basis is voor extreme angst. Blythe ontdekte dat volwassenen die recidivist waren (die enige tijd beter waren, maar bij wie dan toch weer de symptomen terug kwamen) en degenen die niet reageerden op de verschillende therapieën (ondanks een sterke wil om beter te worden) allen tekenen van neurologische disfunctie gerelateerd aan onvolwassen reflexen vertoonden. Hieronder vallen onder meer problemen met evenwicht, coördinatie, perceptuele vaardigheden en het functioneren van het sympathische gedeelte van het autonome zenuwstelsel (het gedeelte van het zenuwstelsel verantwoordelijk voor de onwillekeurige reacties, met name de reacties op gevaar). Deze versterkte reactie kan op zijn beurt weer leiden tot het ervaren van grotere angst, angst voor de angst in de toekomst (anticiperende angst) en aanpassend gedrag welke misplaatst is in de situatie, resulterend in vermijdingsgedrag, frustratie, woede en soms depressie. Wanneer Neuro-OntwikkelingsVertraging een factor is, kan dit verholpen worden door de onderliggende fouten te herstellen waardoor de persoon weer controle over zijn hersenen krijgt. (Slechts enkele emotionele problemen zijn verbonden aan NOV).

Wanneer u vermoedt dat Neuro-OntwikkelingsVertraging een factor zou kunnen zijn voor uw problemen, vul dan de 'INPP vragenlijst analyse volwassenen' in (zie NOV Reflextherapie > Vragenlijst > Volwassenen).