Reacties op de Behandeling

2012001

... op school werd geen reden gevonden voor zijn gespannenheid

 

In juni 2010 zijn wij voor een eerste consult met onze zoon bij Marjolein geweest. Hij was toen 6 jaar oud.

Directe aanleiding voor onze ’hulpvraag’ was zijn gespannenheid en het feit dat hij dwangmatige handelingen ging verrichten (heel vaak handen wassen en likken aan zijn vingers bijvoorbeeld). Hij was toen, zonder aanwijsbare reden, heel timide en maakte een verdrietige indruk.
Ook op school werd geen reden gevonden voor zijn gespannenheid. Hij kon en kan gewoon goed meekomen. Wel werd zijn gedrag als ’druk’ omschreven.

Op basis van Marjolein’s bevindingen hebben wij besloten het traject met hem te gaan volgen. In september 2011 heeft hij zijn traject afgerond. En gaandeweg deze periode hebben wij een ander kind gekregen. Al een paar weken na de start waren de dwangmatige handelingen verdwenen. Geweldig! Ook werd onze zoon veel vrolijker en er ging veel meer rust van hem uit. We merkten ook dat we steeds beter tot hem konden doordringen. Waar we voorheen vaak een vraag moesten herhalen, merkten we nu dat we steeds beter tot hem konden doordringen en dat hij steeds beter ging luisteren. Hij kijkt ons en anderen nu veel beter aan. Hij is ook opener geworden in het contact met anderen.

Hij heeft zijn oefeningen altijd goed en serieus en bijna altijd met plezier gedaan. Tijdens de tweede afspraak vertelde hij aan Marjolein dat hij minder last had van hoofdpijn/buikpijn. Hij had ons nooit verteld dat hij daar last van had, blijkbaar was hij dat gaan beschouwen als iets “dat erbij hoort”. Tijdens de therapie zijn er ook wel momenten geweest dat het weer even wat minder goed ging en dat hij weer wat onrustiger was. Marjolein stond daarbij altijd klaar voor advies.

Nu het traject afgerond is, zien we dat hij veel bereikt heeft. Hij is vrolijker, straalt meer rust uit en luistert beter. Hij praat nu ook met een goede stem (niet meer met een piepstem) en kijkt ons goed aan. Wij zijn blij met de begeleiding van Marjolein. En bovenal zijn wij heel trots op onze zoon!

De ouders van B.