Reacties op de Behandeling

2011007

Nu kan zij echt partij geven

 

Onze dochter T. zat in groep 4 en had moeite zich te concentreren, zij had een leesachterstand, scoorde slecht met spelling en rekenen. Ook motorisch kon zij minder dan haar leeftijdgenoten, ze was erg onhandig en botste vaak tegen anderen op. Op aandringen van school is T. gediagnosticeerd door een jeugd psychiatrisch centrum. De diagnose is PDD-NOS met ADHD kenmerken en een niet nader omschreven leerstoornis. Zij adviseerden T. met Ritalin te behandelen.

We maakten kennis met de NOV reflextherapie door een lezing bij te wonen van Marjolein Aarten.
Op de vragenlijst die wij invulden op de website van NOV reflextherapie moesten wij meer dan 7 keer ’ja’ invullen.
Uit de neurofysiologische test die Marjolein afnam, bleek dat verschillende primitieve reflexen nog volledig aanwezig waren en een aantal posturale reflexen onderontwikkeld waren.

Sceptisch maar hoopvol zijn wij in februari 2010 begonnen met de oefeningen. T. is begonnen met ’De Astronaut’. Vooral deze oefening vonden T. en wij moeilijk om goed aan te leren. Waarschijnlijk omdat dit de eerste oefening voor ons was. De andere oefeningen waren voor T. makkelijker om aan te leren. Iedere 6 á 8 weken hadden wij een afspraak met Marjolein. Deze afspraken motiveerde ons zeker in het begin om door te gaan. De dagelijkse oefeningen werden deel van ons avondritueel zoals het voorlezen voor het slapen gaan. Er waren soms wel avonden dat T. het met tegenzin deed maar omdat je als ouder ook betrokken bent door het tikken, konden wij haar stimuleren door het ’samen’ te doen.

Nu zijn we 1 jaar en 3 maanden verder. Over 2 weken sluiten we de therapie af. Terugkijkend kunnen wij zeggen dat er veel veranderd is. De veranderingen zijn geleidelijk gegaan.
T. zit nu in groep 5 en heeft geen leesachtand meer. Zij is van Avi 3 naar Avi 8 gegaan. Zij heeft extra leesondersteuning gehad, maar sinds 3 maanden is dit niet meer nodig. Technisch lezen is voldoende en begrijpend lezen ruim voldoende. Met de citotoets spelling scoort zij nu ruim voldoende. T. is nog steeds niet goed in rekenen, maar ook hier is er toch een stijgende lijn.
Motorisch gaat het stukken beter. Bijvoorbeeld: de achterwaartse koprol op het koprolrek lukt nu. Haar balans is veel beter. Haar spierspanning is krachtiger. Vroeger als wij met haar stoeiden, voelden wij eigenlijk nooit weerstand. Nu kan zij echt partij geven. Ze kan nu ook wat haar leeftijdsgenootjes kunnen. Het beste bewijs was dat zij in een middag leerde om op haar ripstick te blijven staan en zich nu hiermee door de hele buurt kan voortbewegen. Ik had nooit verwacht dat zij dat zou kunnen ! T. zit veel beter in haar vel en heeft nu meer zelfvertrouwen nu ze merkt dat zij hetzelfde kan als haar leeftijdsgenootjes. Wij zijn daar heel erg blij mee !